پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷

سالی  نو 

امیدی  نو

منی  نو

مایی نو

راهی  نو 

برای  ایرانی نو

 

 

 

نوشته شده توسط farzad ramezani در 23:12 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷

 

ملتی که هویت تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند، روح خود را زنده نگه داشته و همیشه زنده می ماند. ملت هایی که زیر هجوم مهاجمان تسلیم شدند و به رنگ و آداب و زبان مهاجمان درآمدند و ویژگی های تمدن خود را با دشمن تعویض کردند، اکنون به عنوان فرهنگ های مرده تاریخ بشر یاد می شوند. ولی ملت بزرگ ایران، حتا در بدترین و خشن ترین شرایط سلطه و زیر هجوم قوم های بیگانه، نه تنها فرهنگ خود را حفظ نمود که مهاجمان را نیز از دانش و فرهنگ خویش برخوردار کرد. ولی برخی از همان مهاجمان اکنون نسبت به آنچه ما آذین بخش اندام فرهنگی آنها نمودیم، حق ناشناسانه ابراز مالکیت می کنند.

واپس گرایانی که انقلاب سی سال پیش را با خشونتی که بهیچ وجه یک ویژگی ایرانی نبود، تصاحب کردند، نخست برای اثبات سلطه خود به شکستن آثار تاریخی، در برخی موارد سوزاندن کتاب ها و انکار آیین های چندهزار ساله و جهانی شده ما پرداختند، و اگر مقاومت مردم دلیر و با فرهنگ ایران زمین در برابر آنان نبود، همان بلایی بر سر فرهنگ و زبان و تاریخ ایران می آمد که در دو قرن سکوت آمده بود. بدخواهی برخی مسئولان نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی ایران زمین هنوز ادامه دارد و در طی چند سال اخیر شدت گرفته است. صدها اثر و جایگاه تاریخی تخریب شده، جیرفت به تاراج رفته، پاسارگاد و تخت جمشید به سوی نابودی کشانده شده، هرمز اردشیر، نقش رستم، و نقش جهان طعمه سودجویی شده و هزاران اصله درخت کهنسال به دلایل سودجوی و خرافه گرایی بریده شده است. میراث طبیعی ملت ایران روز به روز در اثر نابودی عمدی یا بی اعتنایی کمتر و کوچکتر می شود. جنگلها نابود می شوند، دریاچه ها و تالاب ها خشکانده می شوئد و حیات وحش طبیعی ایران زمین نیست می گردد. پرسش بزرگ اینست که چرا این همه دشمنانگی با ایرانی بودن و ایرانی زیستن؟

بسیاری از آیین های ایرانی اکنون بخشی از فرهنگ بشری را تشکیل می دهد. مانند نوروز، یلدا و چهارشنبه سوری که در بسیاری کشورهای جهان، گرچه گاه با نام های دیگر، برگزار می شوند؛ ولی در ایران هر آیین شادی آفرین مورد بی مهری حاکمیت قرار می گیرد. ما باور داریم که بجای برخی روزهای بی شمار که به عناوین گوناگون در گاهنامه ایران قرار گرفته، روزهایی مانند مهرگان، سده، یلدا، چهارشنبه سوری و سیزده بدر با همان نامهای تاریخی چندین هزار ساله خود جای بگیرند.

جبهه ملی ایران باور دارد که میراث فرهنگی و تاریخی یک ملت روح آن ملت است و باید به همین اندازه به آنها ارج گذاشته شود و آن عده مسئولانی که بر خلاف این اصل حرکت و اقدام می کنند دوست این ملت نیستند. ما از سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی که مسئول بسیاری از این خرابی ها و بی اعتنایی ها می باشد می خواهیم که نه تنها دست از ستیزگری با فرهنگ ایران زمین بردارد، بلکه به پاسداری، بازسازی، ثبت داخلی و ثبت جهانی همه این سرمایه های گرانبهای بشری که مایه افتخار و غرور ملی ما ایرانیان و نیز ستایش بخش بزرگی از جامعه بشری است بپردازد.جبهه ملی ایران

تهران - 26 اسفند 1387

نوشته شده توسط farzad ramezani در 21:52 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۷

 
ایران در چنبره انگیزیسیون فکری، عقیدتی و مذهبی

جامعه ای از پویایی فرهنگی بهره مند است که در آن تنوع ارزشهای معنوی وجود داشته و مکتب های فکری و عقیدتی در کنار هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند تا از فرایند تعاملات میان آنها همگان بهره مند گردند. در برابر، جوامعی که گرفتار فرهنگ تک بعدی باشند، که انگشت شماری از آنها در جهان باقی مانده، نه تنها تمایل به تساهل و سازگاری با ارزشهای معنوی و عقیدتی متفاوت ندارند، بلکه درگیر ناسازگاری و ستیزگری با آنها می باشند. بهمین جهت، وقتی جامعه ای که همیشه از فرهنگ چند بعدی و کثرت گرا برخوردار بوده، تحت سلطه و حاکمیت یک فرهنگ تک بعدی و واپسگرا قرار می گیرد، تنها راه بقای ارزشهای معنوی متفاوت خود را در کسوت و پوشش فرهنگ حاکم می داند. چنانکه وقتی اسلام خلافتی اموی و عباسی با سیاست نژاد پرستانه و تک بعدی خود برجامعه ایران حاکمیت قهرآمیز یافت، دو قرن سکوت فرهنگی بر ما تحمیل شد.

نواندیشان ایرانی در پرتو رنسانس فرهنگی و ادبی برخاسته از سده های نهم تا دوازدهم میلادی، سکوت را شکستند و فرهنگ ایرانی را دوباره شکوفا کردند. اندیشمندان ایرانی با الهام از ارزشهای برگرفته از گوهره پویا و فرهیخته ساز فرهنگ بومی خود و پیوند آن به رنگ و رخساره ارزش معنوی مسلط وقت، فضای مبتنی بر تعبد وانجماد فکری را تعدیل نموده و آن را به راه تلطیف و پویایی هدایت نمودند، که از این بازشکوفایی فرهنگ ایرانی به عنوان عصر شکوفایی تمدن اسلامی نیز یاد برده می شود. در این رهگذر، بی شک عرفان مبتنی بر جهان بینی و انسانگرایی ایرانی مبتنی بر عشق و دوستی و برادری بیش از همه عناصر دیگر رنسانس فرهنگی نقش تلطیف کننده داشته و، در عین حال، در اشاعه تنوع ارزشهای معنوی نیز کارساز بوده است.

در شرایط امروز نیز، که از دیدگاه جمود فکری حاکمیت، جو فرهنگی ناآشنا با سرشت ایرانی بر جامعه ما مسلط شده و از معنای انسانیت تا حدودی تهی گردیده است، همین گرایش به اندیشه های دوستی و انسانگرایی بعنوان رهگشایی برای رهایی از سردرگمی ها و نابسامانیهای روانی و معنوی در جامعه ما مطرح شده و بخش قابل توجهی از نسل جوان پیروی از ارزشهای معنوی وعرفانی (مانند مولویه) را گزیده اند. ارزشهایی معنوی برگرفته از ایران زمین که در محافل آکادمیک همه کشورهای پیشرفته جهان مورد مطالعه و احترام است.

در ایران ما، سرزمینی که نخستین منشور حقوق بشر مبتنی بر همزیستی و سازگاری نژادی، قومی و مذهبی اعلام و به آن عمل کرده است، امروزه حقوق بشر و ابتدایی ترین آزادیهای انسانی دچار نقض فاحش می شود. در زمانیکه اندیشه های عرفانی مبتنی بر جهان بینی و انسان گرایی در خارج از کشور مقبولیت روزافزون پیدا می نماید، پیروان عرفان و انسانیت با ممنوعیت ها و محدودیت های پی در پی روبرو میشوند، دچار نقض حقوق مدنی و آزار میگردند، خانقاه های آنها به ویرانی کشیده و رهبران آنها به زندان افکنده می شوند. همچنین، موضوع اسفبار آنکه ایرانیان وابسته به گرایش های مختلف فکری و عقیدتی، مانند صوفیگری و بهاییگری، به اتهامات واهی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی و انسانی محروم می شوند. معابد و گورستانهای آنها ویران می گردد، خانه هایشان تخریب میشود، و به دلایل ساختگی زندانی یا از سرزمین نیاکانی خویش رانده می شوند. از سوی دیگر، دانشجویان و دانشگاهیان از اندیشه آزاد، انتقاد و اعتراض خردمندانه و مسالمت آمیز بازداشته و سرکوب یا زندانی می گردند. از جوانانی با صداقت و شهامت در راه دفاع از میهن جان باخته اند، شهادت آنان را ابزار تحمیل ارزشهای واپسگرایانه بر دانشگاهها قرار می دهند.

جبهه ملی ایران همواره بر این باور بوده و هست که تمامی شهروندان ایرانی، می بایست در برابر قانون برابر باشند، باید بتوانند از تمامی فرصت ها و امکانات بدون هرگونه تبعیض مذهبی، نژادی، و قومی بطور یکسان بهره مند شوند. جبهه ملی ایران برخوردهای خشونت بار حاکمیت را با پیروان مکتب های فکری و عقیدتی مختلف، و هرگونه تلاش برای خشکاندن مبانی ارزشهای معنوی مختلف و تهی ساختن فرهنگ ایرانی را از پویایی و تنوع، محکوم می کند. اینگونه اقدامات و افزایش جو اختناق اجتماعی و انگیزیسیون فکری و عقیدتی، که نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهدات بین المللی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت سرپوشی بر توجه مردم به شکست های اقتصادی و اجتماعی و سیاست بین المللی و فساد و تباهی حاکم بگذارد، ولی حاکمیت بداند که آتشی را که در عرصه های گوناگون شعله ور می کند، نخواهد توانست خاموش کند.

جبهه ملی ایران
تهران – 17 اسفند 1387
نوشته شده توسط farzad ramezani در 0:48 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷

آیین بزرگداشت شادروان محمد مصدق در 14 اسفند

مراسم سالگرد درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق رهبر و بنیانگذار جبهه ملی ایران روز چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 در احمدآباد برگزار میشود .از هممیهنان علاقه مند دعوت میشود با شرکت خود در این مراسم یاد رهبر جنبش ملی ایران را گرامی دارند .به منظور تسهیل رفت و آمد شرکت کنندگان در این مراسم , اتوبوس ها از 2 نقطه در تهران ( میدان توحید اول خیابان ستارخان و میدان ونک خیابان توانیر اول کوچه سامی) در ساعت هفت و نیم صبح آماده حرکت به احمد آباد خواهند بود.

نوشته شده توسط farzad ramezani در 10:52 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷

مصاحبه مهندس کورش زعیم با رادیو زمانه

رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۷ اسفند ۱۳۸۷
رویکرد «جبهه‌‏‏ی ملی داخل» به انتخابات در گفت و گو با کوروش زعیم

«استفاده از روزنه‌های کوچک برای برقراری دموکراسی»

مریم محمدی

به نظر می‌‏رسد دوره‌‏ی دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گذشته از دشواری‏‌های طبیعی گزینش یک رییس جمهور، به علت بحران‏‌های آشکار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور با آن مواجه است، تأمل و درنگ بیشتری را ایجاب کرده است.

این تأمل در جبهه‌‏ی اصول‌‏گرایان، به ویژه پس از آن‌که با دو نامزد قطعی اصلاح‏‌طلبان مواجه شده‏‌اند، چشم‌‏گیرتر است. اما در جبهه‏ی اصلاح‌طلبان نیز، گذشته از آن‌که اجماع کلی و وسیعی به دست نیامده است، برخی احزاب و جریانات درون این جبهه نیز هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده‌‏اند.

«جبهه‌‏‏ی ملی داخل»، یکی از این نیروها است. در این برنامه ‏و در گفت و ‏گو با دکتر کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی این جبهه، با علت عدم موضع‌‏گیری، استدلال‌‏ها و آرایی که در مرکزیت این جبهه موجود است، آشنا می‏‌شویم.

Download it Here!

به نظر می‌‏آید در نیروهای متعلق به طیف اصلاح‏‌طلب یا بطور کلی نیروهای بیرون از حاکمیت، جبهه‏ی ملی از جمله معدود نیروهایی است که در مورد پشتیبانی از هر نامزدی، تاکنون سکوت کرده است.

سکوت نکرده. جبهه‏ی ملی در حال مطالعه و نظاره‌‏ی تحولاتی است که در جریان است. انتظار داریم این تحولات شدت بیشتری بگیرد؛ هم تحولات داخل کشور و هم تحولات بین‌‏المللی که ممکن است در سیاست ما و روند انتخابات تأثیرگذار باشد.

می‏توان گفت، علت سکوت شما مطالعه‌‏ی شرایط است. می‌‏توان این برداشت را کرد که جبهه‌‏ی ملی هنوز هیچ گزینه‌‏ای را برای انتخاب خود محتمل نمی‌‏داند؟ یا گزینه‏‌های محتملی هست ولی قطعی نشده است؟

ما هیچ گزینه‌‏ای را از روی میز برنداشته‏‌ایم. ولی شرایطی که امروز بر انتخابات حاکم است، با شرایط انتخابات گذشته تفاوتی ندارد. یعنی همان جریان گزینشی هم وزارت کشور، هم شورای نگهبان و همان محدود و بسته بودن دسترسی به رسانه‏‌ها، گردهمایی، حتا زمان لازم برای تبلیغات و شناسایی نامزدها برقرار است. حتا اگر از همه‏‌ی این محدودیت‏‌ها هم گذر کنیم، امروز هیچ کنترلی بر صداقت در رأی‏گیری و شمارش آرا نداریم. بنابراین، ما همه‌‏ی این موارد را درنظر داریم و مطالعه می‌‏کنیم که آیا روند تحولاتی که شاهد آن هستیم، روزنه‏ای باز خواهد کرد؟


نوشته شده توسط farzad ramezani در 10:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷

دانشگاه تهران نخبه کشی و خود کشی

چند  روز پیش یکی از دانشجویان  دوره دکترا جلو کتابخانه مرکزی دانشگاه  تهران   خود را  به آتش  کشید .هر چند  که به  بیمارستان  منتقل  و  از مرگی  خود خواسته  نجات  یافت  اما سالیان  زیادی  است  که  ما  شاهد این  گونه  اقدامات    از  سوی  دانشجویان  این  دانشگاه  هستیم. بسیاری  از  اینان  دوستان  ما و نخبگانی  بوده اند    که با  مدیریت  سیاسی    مسئولان  دانشگاه  فشارهای  روحی  روانی  اقتصادی و...  روبه رو  بوده  اند .

در  واقع ساختار  دانشگاه  های  معتبر   ما  به  گونه ای  است  که  به  نظر  می رسد    با  فرایندی  سیستماتیک بسیاری  از  نخبگان  جوان  را  با  هزاران  امید  و  آرزو  به انسان  هایی  بدل  میکند   که  راهی جز  پناه  بردن   به  اعتیاد   مواد مخدر و...ندارند   و  در  پایان  گریز  گاهی  جز  افسردگی ترک تحصیل  و  خود سوزی  و خود کشی  نمی  یابند.در حقیقت باید  اشاره  نمود  که  مدیریت  نظام  دانشگاهی   ناتوان علیل   و فاقد ساختار های نگرش علمی است .امری که  موجب  شده  است بسیاری  از  نخبگان  جوان به  بیراهه های بسیاری  کشیده  شوند  و  بسیاری  مرگ  را  بر  گزینند.

 

 

نوشته شده توسط farzad ramezani در 12:8 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷

جشن اسفندگان

پیشاپیش  فرا  رسیدن  ۲۹ بهمن  روز  مهربانی  عشق   ودوستی  را  به تمام  دوستان  و مهربانان  شاد باش  میگویم.

تصویر از  سایت اسفندگان  میباشد ٌٌٌٌٌٌ

نوشته شده توسط farzad ramezani در 11:35 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۷

خاتمی می آید

خاتمی  می آید

خاتمی  نمی آید

شاید  بیاید

شاید  نیاید

گیرم  که بیاید

گیرم  که نیاید

می گویند خاتمی دچار تشکیک در  ذات  و نبات  بوده  است و  اکنون  یقین  در حیات

میگو یند دیگر  شک نمیکند 

میگویند ...................

پیرمردی  میگفت:

گیرم  که بیاید  گیرم  که  نیاید  ما  را  چه باید ؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

نوشته شده توسط farzad ramezani در 9:47 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷

بیانیه سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

در پشتیبانی از دفتر تحکیم وحدت

 به نام خداوند جان و خرد

 

هم میهنان،

 در سه دهه اخیر هیچگاه جریانها و سازمانهای دگراندیش، از تیغ ارتداد و غیر قانونی شدن توسط حاکمان برقدرت نشسته جمهوری اسلامی در امان نبوده، هرگاه بیان حقایق، پیگیری منافع ملی و اعتراض به حاکمان در تضییع حقوق ملت و آزادی مطرح گردیده، با احکام فراقانونی و "الهی!" موجبات سرکوب را در کشور فراهم نموده، فرزندان برومند این سرزمین را به بند می کشانند.

 

 سه دهه اختناق، ظلم، از دست رفتن سرمایه های ملی، فرصت سوزی، فساد، نقض حقوق بشر، تبعیض و درجه بندی شهروندان، تبعیض جنسیتی، اعدام و حذف دگراندیشان، بی لیاقتی و بی مسئولیتی در برابر ملت و کشور، امروز ایران را به مرز ورشکستگی کشانده و ما بر این باوریم که نتیجه این رفتارهای غیر مسئولانه برای ایران، تبعاتی کمتر از یک جنگ ویرانگر نداشته است.

 

در شرایط نا بسامان امروزی، میهن عزیزمان که همچو سالیان اخیر، چشمان آزمند بدخواهان، سرمایه ها و منافع ملی این مرز و بوم را نشانه رفته، فرزندان برومند ایران زمین درنگ را جایز ندانسته، دست در دست یکدیگر، تلاشی خستگی ناپذیر برای گسترش عشق و آگاهی به میهن و ملت ایران را با شجاعت و درایت بر این خاک می گسترانند. ایران گرفتار آمده در چنبره استبدادی که همواره منافع ملی کشور را در معرض خطر و ملت ایران را در سخت ترین شرایط قرار داده است، امروز نیازمند خردورزی و مبارزه بی امان و حمایت بی دریغ از مبارزان برای نیکروزی میهن و ملت است.

 

 هم میهنان،

یکبار دیگر شاهدیم که حاکمان جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دانشگاه، نهادی مشروعیت یافته از رای انجمن های دانشجویی را غیر قانونی میخواند تا زمینه های موجی گسترده برای سرکوب و به سکوت کشاندن نهاد دانشگاه را فراهم آورد.

  

سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران، ضمن حمایت قاطع از تمام نهادهای دگراندیش که به گونه مدنی و مسالمت آمیز با تمامیت خواهان به پیکار می پردازند، از همه آزادیخواهان و مبارزان می خواهد تا در این مسیر همراه گشته با حمایت از دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت از به نتیجه رسیدن هدفهای حاکمیت و سازمانهای امنیتی وابسته به آن جلوگیری نمایند. همچنین، به قدرتمداران هشدار می دهیم که  با بسته شدن مسیر مبارزه های مسالمت آمیز و ترویج خشونت و سرکوب نهادهای مدنی و مردم نهاد، فضای خشن بر جامعه حاکم گشته، آسیبهای جبران ناپذیری بر کشور وارد می گرداند.

 

سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

10/11/1387

 

نوشته شده توسط farzad ramezani در 14:51 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۷

بيانيه دانشجویان آزادیخواه ملی به مناسبت روز دانشجو

 به نام خداوند جان و خرد امروز در شرايطي روز دانشجو را گرامي مي داريم كه دانشجويان در سخت ترين شرايط خود قرار دارند. 4 دانشجوي دانشگاه علامه به دليل دفاع از بديهي ترين حقوق خود ، از جمله حق تحصيل چندي را در بازداشت به سر بردند و به تازگي آزاد شده اند. بسياري از دانشجويان به كميته هاي انضباطي احضار شده و مورد تهديد قرار گرفته اند . برخي به مراجع قضايي و برخي نيز به مراجع امنيتي احضار شده اند. وزير علوم به صراحت به به تهديد دانشجويان و جنبش دانشجويي پرداخته است. راه هرگونه تنفسي را بر فعالان دانشجويي بسته اند. امروز در شرايطي روز دانشجو را گرامي ميداريم كه با هجمه و نفوذ روز افزون جريان هاي منحرف در بدنۀ جنبش دانشجويي ايران روبرو هستيم. جريان هايي كه نه تنها به اهداف به حق دانشجويان نمي انديشند ، بلكه گويي مأموريت دارند تا تخم نفاق و كينه را در زمين دانشگاه بپاشند و در خيال خام خود روياي بي حيثيت كردن جنبش دانشجويي را بپرورانند. متأسفانه سياستهاي وزارت علوم و برنامه هاي آن براي دانشگاه نه تنها در تقابل با حقوق دانشجويان است،بلكه در مواردي تهديد كنندۀ منافع ملي و وحدت اجتماعي كشور است. از جمله مي توان به طرحهايي چون بومي گزيني و سهميه بندي جنسيتي اشاره كرد. "ائتلاف دانشجويان آزاديخواه ملي" ضمن تبريك و شادباش به دانشجويان ؛ جنبش داشجويي و فعالان آن را به تلاش مضاعف براي رسيدن به حاكميت ملي و برقراري نظم دموكراتيك در كشور فرا مي خواند. پاينده ایران ائتلاف دانشجويان آزاديخواه ملي ۱۵/آذر/۱۳۸۷
نوشته شده توسط farzad ramezani در 9:20 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر